Bildiri Gönderim Süresi Uzatılmıştır

 

Değerli Katılımcılar,

Kongremize şu ana kadar beşeri bilimler alanından 166, fen bilimleri alanından 138, değerler eğitimi alanından 71, bilgi ve iletişim teknolojileri alanından 46 olmak üzere toplamda 421 bildiri başvurusu yapılmış olup halen yoğun talep bulunduğundan özet gönderim süresi 31 Temmuz 2018 tarihi 24:00’a kadar uzatılmıştır. Kongremize göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

Kongre Düzenleme Kurulu