Kongre İle İlgili Sık Sorulan Sorular

 

26-28 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan "1. Ulusal Lise Öğrencileri Kongresi" ile ilgili sık sorulan sorulardan bir derleme yapılmıştır.  

· Kongreye bildiri başvurusunda bulunmak için anasayfada sağ üst köşede bulunan “giriş” butonuna tıklayarak yeni kullanıcı kaydı oluşturulması gerekmektedir. Oluşturulan kaydın ardından kullanıcıların sisteme verdikleri mail adresine bir doğrulama linki gönderilmektedir. Bu linke tıklanarak kullanıcı hesabının aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Aksi durumlarda sisteme bildiri girişi mümkün olmayacaktır.

· Bildiriler sisteme danışman öğretmen ya da öğrenci tarafından yüklenebilmektedir. Ancak bildiri panelinde bulunan “yazarlar” bölümüne danışman öğretmen ve öğrenciler ile ilgili iletişim bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.

· Bildiri panelinde “özet” bölümüne bildirinin özeti yüklenmelidir. Altta bulunan “dosya gönder” bölümüne öğrencilere ait veli izin belgesi ve bildiri özetinin word ya da pdf versiyonu zip dosyası olarak eklenmelidir. Bildiri özeti şablonu anasayfada bulunan “kurallar” bağlantısında “bildiri yazım kuralları” bölümünde yer almaktadır.

· Hazırlanacak bildiriler için bildiri panelinde tema seçimi yapılmalıdır. Bildirinin hazırlandığı alanla ilişkili olarak beşeri bilimler, fen bilimleri, değerler eğitimi, bilgi ve iletişim teknolojileri temalarından biri seçilmelidir.

· Kullanıcılar aynı kullanıcı hesabıyla sisteme birden fazla bildiri yükleyebilmektedir.

· Sisteme yüklenen bildiriler “beklemede” durumundayken bildiri üzerinde güncelleme yapılabilmektedir. Ancak “hakemde” durumunda olan bildiriler üzerinde güncelleme yapmak mümkün olmayacaktır. Hakem tarafından düzeltme talep edilmesi halinde yazarlara e-posta ile bildirimde bulunulacaktır.

· Bildiriler birden fazla öğrenci tarafından hazırlanabilir. Bu durumda çalışmayı hazırlayan öğrencilerin tamamı sisteme yazar olarak tanımlanmalıdır.

· Hakem değerlendirmeleri özet metinler üzerinden yapılmaktadır. Kabul edilen bildiriler 13 Eylül 2018 tarihinde ilan edilecektir. Bu tarihten sonra 29 Ekim 2018 tarihine kadar tam metinler gönderilebilir. Kongre ile ilgili önemli tarihler anasayfada bulunan “diğer” bağlantısında “önemli tarihler” bölümünde yer almaktadır.

· Kongrenin seyahat ve konaklama desteği bildiri başına 1 öğrenci ve 1 danışman öğretmen için geçerlidir. Fazladan katılım sağlayacak kişilerin seyahat ve konaklama ücretleri kendilerine aittir.

· Öğrenciler için alınacak muvafakatnamelerinde noter onayına gerek bulunmamaktadır. Öğrencinin hem annesinden hem de babasından alınacak imzalı izin dilekçesi yeterlidir.

· Poster bildiriler ile ilgili detaylar (boyut, yazı tipi, vb) anasayfada bulunan ”kurallar” bağlantısında “poster hazırlama kuralları” bölümünde yer almaktadır.

· Anasayfada “diğer” bağlantısında “kongre kapsamı” bölümünde yer alan tematik alan konuları örnek olarak verilmiştir. Hazırlanacak çalışmalar bu konulardan birine hitap edebileceği gibi tamamen farklı bir konuda da hazırlanabilir.

· Kongre ücreti bulunmamaktadır. Bildiri sahiplerinden 1 öğrenci ve 1 danışman öğretmene ait seyahat ve konaklama ücretleri kongre bütçesinden karşılanacaktır. Dinleyicilerin seyahat ve konaklama ücretleri ise kendilerine aittir.

· Bildiri sahipleri kongre merkezine ulaşımlarını otobüs, tren, uçak, vb gibi tarifeli ulaşım araçları ile sağlayabilir. Seyahat ücretleri 500 km’ye kadar otobüs veya tren, 500 km üzeri için otobüs, tren veya uçak olarak karşılanabilecektir (mesafe hesabı hareket edilen il/ilçeden kongre merkezine varış şeklinde yapılacak olup Avrupa Komisyonu’nun mesafe hesaplayıcısının mesafe bandı esas alınacaktır http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en). Özel araçla kongre merkezine ulaşım sağlayan katılımcıların seyahat ücretleri karşılanmayacaktır. Seyahat ücretlerinin karşılanmasında bilet ibrazı zorunlu olup katılımcıların tüm seyahat biletlerini kongre düzenleme kuruluna teslim etmesi gerekmektedir. Bu nedenle biletler yırtılmamalı veya atılmamalıdır. Ödemeler kongre tarihinde oluşturulan ödeme masasında bilet ibrazı ile gerçekleştirilecektir.

· Bildiri sahiplerinin konaklamaları kongre düzenleme kurulu tarafından organize edilecek ve katılımcılara bildirilecektir. Bu nedenle bildiri sahiplerinin otel rezervasyonu yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

· Danışman öğretmenlerin bildiri sunumu yapacak öğrenci ile aynı okulda çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır. Farklı okullarda görev yapan lise öğretmenleri kongrede danışman öğretmen olarak yer alabilmektedir.

· Kongrede yer alacak öğrencilerin kongre tarihi (26-28 Ekim 2018) itibariyle lisede öğrenim görüyor olması gerekmektedir.

· Kongrede bildiri sunumunda bulunacak öğrencilerin lise öğrenimine devam ediyor olması gerekmektedir. Farklı kademelerdeki öğrenciler (ortaokul, üniversite, vb.) kongrede dinleyici olarak yer alabilir.

· Kongre kapsamında sunulacak bildiriler, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na sunulmuş olabilir. Bölge veya Türkiye derecesi almış projeler de bildiri haline getirilerek kongreye sunulabilir.

· Kongre dili Türkçedir ve bildiri sunumları Türkçe yapılacaktır.

· Burada yer almayan sorularınızın cevapları için anasayfadaki “iletişim” bağlantısı kullanılabilir.