Önemli Hatırlatma

Değerli Katılımcılar,

Kongreye kabul edilecek bildiriler, özet metinler üzerinden değerlendirilecektir. Bu nedenle özet metinlerin anasayfada “kurallar” bağlantısında “bildiri yazım kuralları” bölümünde bulunan bildiri özeti şablonuna göre düzenlenmesi gerekmektedir. Özet içerisinde gerçekleştirilen çalışmanın temel öğelerine (problem durumu, amaç, kullanılan yöntem, temel bulgular ve sayısal ayrıntıları, vb) değinilmeli ve bildiri yazım kuralları gözetilmelidir. Kongreye başvuruda bulunan bazı çalışmaların proje raporu, yarışma başvuru formu, vb formatlarda olduğu görülmüştür. Bu ve benzer çalışmaların bildiri olarak değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri yazım kurallarına ve kongre için belirlenen bildiri özeti şablonuna uyulması gerektiği unutulmamalıdır.

Saygılarımızla

Kongre Düzenleme Kurulu