1. Ulusal Lise Öğrencileri Kongresi Başlıyor!

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Erasmus+ Programı Ana Eylem 3 Politika Reformlarına Destek: Yapılandırılmış Diyalog Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcılar Arasındaki Toplantılar kapsamında başvurusu yapılan “Sosyal Hayata Aktif Katılımda Bilimsel Düşüncenin Rolü: Söz Gençlerin” isimli proje, Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından başarılı bulunarak 29.356€ hibe almaya hak kazandı. 

Milli Eğitim, Üniversite ve Belediye İşbirliği Güçlenecek 

Balıkesir Üniversitesi ve Karesi Belediyesi’nin ortak olarak yer aldığı proje ile lise öğrenimine devam etmekte olan gençleri temel, sosyal ve uygulamalı bilimler alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak için “1. Ulusal Lise Öğrencileri Kongresi”nin düzenlenmesi amaçlandı. Projenin bilimsel ve sosyal boyutlarının eksiksiz tamamlanması için Milli Eğitim Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi ve Karesi Belediyesi bir araya geldi. 

81 İlden Gençler Balıkesir’de Bilim Konuşacak 

81 ilden lise öğrencilerinin katılımına açık olan kongrenin amacı gençlere sosyal hayata katılımları konusunda farkındalık oluşturabilmek için sosyal sorumluluklarını ifade eden temel göstergeleri kazandırmak olarak belirlendi. Gençlerin fen bilimleri, beşeri bilimler, bilgi ve iletişim teknolojileri ve değerler eğitimi temalarında hazırlayacakları bildirileri kongrede sunmaları sağlanarak, mevcut ve gelecek yaşantılarında aktif olarak sosyal hayata ve karar alma süreçlerine katılımlarını güçlendirmek hedeflendi. 

Gençlerimizi, Erdemli İnsanlar Olarak Yetiştirmek En Asli Görevimiz 

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup YILDIZ, “Günümüzde bilgi teknolojileri bir yandan gençlerin hayata bakışını genişleterek bilgiye eşit erişimlerini sağlarken bir yandan da kültürel ve manevi değerlerini tehdit etmekte. Bilgi teknolojileri ile evrensel, milli ve manevi değerlerin hayatımızdaki yeri ve önemi göz önünde bulundurulduğunda bilgi ve değer temelli bir toplum oluşturulabilmesi adına çalışmalar yürütmeye özen gösteriyoruz. Proje ile gerçekleştirilecek kongremiz de bilgi ve değer temelli bir toplum olmamıza katkı sağlayacak temalar içeriyor. Bilgi ve iletişim teknolojileri, değerler eğitimi, fen bilimleri ve beşeri bilimler alanlarında hazırlanacak bildiriler; gençlerin evrensel, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilgi toplumunun gerektirdiği temel ve çapraz yeterlikleri edinmiş bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacaktır. Gelecek gençlerin ancak biz gençlerin bugün de cesaretlendirilerek sosyal hayatta var olmasını istiyoruz. Balıkesir Üniversitesi ve Karesi Belediyesi işbirliğinde yürüteceğimiz ulusal düzeydeki bu faaliyeti son derece önemsiyor ve bu yıldan sonra geleneksel hale gelmesini diliyorum" dedi.