Bildiri Yazım Kuralları

ULOK 2018 – Bildiri Yazım Kuralları 

Bildirilerin Gönderilmesi 

Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. 

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 20 Temmuz 2018 

Kongrenin dili Türkçedir. Bu nedenle hazırlanacak bildirilerin özetleri Türkçe olarak hazırlanmalıdır. Bildiri sunumları Türkçe yapılacaktır. 

Kongrede sunulacak bildiriler özgün, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek ve alandaki temel sorunlara ışık tutacak nitelikte olmalıdır. Internet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde e-kitap olarak yayınlanacağı ve basılacağı için imlâ kurallarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur. 

1.Bildiri özetleri, http://ulok2018.org adresi üzerinden online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır. 

2.Bildiri özetleri bilim kurulu tarafından değerlendirilerek bildiri sahiplerine geri dönüş yapılacaktır.  

3.Bildirilerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongrede, sempozyumda ya da bilimsel organizasyonda sunulmamış olması gerekmektedir. 

4.Bildiri özetleri başlık adı, yazar/yazarların adı hariç 400-600 kelime civarında hazırlanmalıdır. Bu sınırların altında veya üstünde bildiri özetleri sistem tarafından kabul edilmemektedir.  

5.Özet içerisinde gerçekleştirilen çalışmanın temel öğelerine (problem durumu, amaç, kullanılan yöntem, temel bulgular ve sayısal ayrıntıları, vb) değinilmelidir. 

6.Özet başlığındaki kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük yazılmalıdır (kısaltmalar hariç) 

Örn: Değerler Eğitimi ve Çocuk 

7.Özet içinde kısaltma kullanılıyorsa, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmedir. 

8.Özet başlığı koyu renkte ve Times New Roman yazı karakterinde 16 punto ortalanmış olarak yazılmalıdır.  

9.Başlığın altına çalışmayı yapan öğrencilerin ve danışman öğretmenin adı ve soyadı Times New Roman yazı karakterinde 12 punto ortalanmış olarak yazılmalıdır. Danışman ismi en sona yazılmalıdır. Bildiriyi sunacak kişinin isminin sağ üst kısmında (*) olmalıdır. 

Örn: Berk Kömürcü1* Ali Can2 

10.Yazar isimlerinde akademik unvan ya da iş unvanı kullanılmamalıdır  

Örn: Prof. Dr, müdür, müdür yardımcısı 

11.Yazar isimleri sadece ilk harfi büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.  

Örn: Berk Kömürcü 

12.Yazarların sırasına göre adres bilgileri (okul adı, il/ilçe, e-posta) dipnot olarak belirtilmelidir. Bilgiler Times New Roman yazı karakterinde 9 punto ve sola hizalanmış şekilde yazılmalıdır. 

Örn:  

1* Sorumlu Yazar, Berk Kömürcü, Xxxx Okulu, Xxxx Mh. Xxxx Cd. Şehzadeler/Manisa, bkomurcu@xxx.com 

2Danışman, Ali Can, Xxxx Okulu, Xxxx Mh. Xxxx Cd. Şehzadeler/Manisa, alican@xxx.com 

13.Özette satır aralığı tek ve kenar boşluğu 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır. Paragraf başlarındaki girinti 1,5 cm ve paragraflar arası boşluk 12nk olarak ayarlanacaktır. 

14.Özet metni, Times New Roman yazı karakterinde 12 punto büyüklüğünde bir satır aralığında ve sayfanın iki yanına hizalanmış bir biçimde yazılmalıdır.  

15.Özetin altında mutlaka anahtar kelimeler bulunmalıdır.  

16.Anahtar kelimeler özetin altına bir satır boşluk bırakılarak, Times New Roman, 12 punto ve italik olarak yazılmalıdır. En az 3 en fazla 5 adet anahtar kelime verilmelidir. Anahtar kelimeler aralarında virgül ve bir boşluk verilerek girilmelidir. 

17.Özet metinlerinde kaynakça yer almamalıdır. Bu nedenle, metin içerisinde yapılan alıntılara atıfta bulunulmamalıdır. 

18.Özet metinlerinde şekil, tablo, formül, resim yer almamalıdır. 

19.Özet kitapçığında bu özete yer verilecektir. 

20.Bildiri özeti şablonu için tıklayınızBu şablona göre düzenlenen bildiriler, bildiri gönderimi sırasında "dosya gönder" bölümüne yüklenecektir.