Faaliyet Programı

ULOK 2018 – Faaliyet Programı 

Faaliyet 

Tarih 

Kongre düzenleme kurulunun oluşturulması 

13.02.2018 

Kongre adının belirlenmesi 

16.02.2018 

Kongre tarihinin belirlenmesi 

22.02.2018 

Kongre takviminin belirlenmesi 

22.02.2018 

Kongre mekanının belirlenmesi 

26.02.2018 

Kongre bilim kurulunun oluşturulması 

11.03.2018 

Kongre merkezinin rezervasyonun yapılması 

12.03.2018 

Kongre web sitesinin oluşturulması  

13.03.2018 

Bakanlık kanalı ile ulusal ilana çıkılarak kongre davetlerinin gerçekleştirilmesi 

19.03.2018 

Sosyal medyada kongrenin duyurulması 

19.03.2018 

Kongre Düzenleme Kurulu görev paylaşımının yapılması 

20.03.2018 

Bildiri değerlendirme kriterlerinin oluşturulması 

02.04.2018 

Kongre tanıtım toplantıları ve basın duyurusu yapılması 

10.04.2018 

Bildiri özetlerin kabul edilmeye başlanması 

18.05.2018 

Panelistlerin ve panel konularının belirlenmesi 

21.05.2018 

Çağrılı konuşmacıların ve konuların belirlenmesi 

25.05.2018 

BAUN öğrenci toplulukları atölye çalışmaları ve BAUN bölüm tanıtım stantlarının belirlenmesi, gerekli bağlantıların sağlanması 

04.06.2018 

Karesi Belediyesi Gençlik Meclisi gönüllülük faaliyetleri ve atölye çalışmalarının belirlenmesi, gerekli bağlantıların sağlanması 

18.06.2018 

Bildiri özet gönderilmesinin sona ermesi 

20.07.2018 

Bildiri özetlerinin bilim kuruluna gönderilmesi 

30.07.2018 

Bildirilerin bilim kurulu tarafından değerlendirilmesi 

01-31.08.2018 

Bildiri değerlendirme sonuçlarının katılımcılara bildirilmesi ve web sayfasında kabul edilen bildirilerin yayınlanması 

13.09.2018 

Özet bildiri e-kitabının web sayfasında yayınlanması 

14.09.2018 

Katılıcı listesinin Bakanlığa gönderilmesi ve onay alınması 

14-28.09.2018 

Bildiri sahiplerine bildiri kabul mektuplarının gönderilmesi 

15.09.2018 

Çağrılı konuşmacıların ve oturum başkanlarının davet edilmesi 

18.09.2018 

Sosyal programın organize edilmesi 

24.09.2018 

Kongre programının hazırlanması ve ilan edilmesi 

01.10.2018 

Kongre program kitapçığının hazırlanması 

01-15.10.2018 

Kongre davetiyelerinin ve tanıtım baskı ürünlerinin hazırlanması 

01-15.10.2018 

Basılı materyalin (afiş, poster, vb.) hazırlanarak duyuru amacıyla gerekli yerlere gönderilmesi  

15.10.2018 

Kongre çantası, kalem ve defterlerin hazırlanması 

16.10.2018 

Kongrenin tüm kamuoyunda duyulması için her türlü görsel, işitsel, yazılı basın olanaklarının kullanılması 

17.10.2018 

Kongre kurulları ve katılımcılar için isimliklerin hazırlanması ve basılması 

01-15.10.2018 

Kongre merkezinin ve konaklama yerlerinin hazırlanması 

17.10.2018 

Katılıcıların otel rezervasyonu 

18.10.2018 

Katılımcıların kayıtlarının yapılması ve kongre dokümanlarının verilmesi 

18.10.2018 

Açılış organizasyonu  

19.10.2018 

Kongre organizasyonu 

19.10.2018 

Sosyal program organizasyonu 

21.10.2018 

Kongre bildiri kitabı ve tam metin e-kitabı için sözlü ve poster sunumlarının düzenlenmesi 

22-31.10.2018 

Tam metin bildiri kitabının basılarak dağıtılması ve e-kitabın web sayfasında yayınlanması 

29.10.2018-05.11.2018