Kongre Kapsamı

ULOK 2018 – Kongre Kapsamı 

Erasmus+ Programı Ana Eylem 3 Politika Reformlarına Destek: Yapılandırılmış Diyalog Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcılar Arasındaki Toplantılar kapsamında desteklenen ve “Sosyal Hayata Aktif Katılımda Bilimsel Düşüncenin Rolü: Söz Gençlerin” isimli projenin hibe desteğiyle yürütülecek olan 1. Ulusal Lise Öğrencileri Kongresi (ULOK-2018) ülkemizdeki lise öğrencilerinin yaptıkları bilimsel çalışmaların paylaşılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda kongrenin ana teması “gençlerin sosyal hayata katılımı” olarak belirlenmiş, ana temayla ve temel-çapraz yeterliklerle bağlantılı olarak 4 alt tema seçilmiştir. Belirlenen alt temalar ve sunulabilecek bildirilere ait kapsam aşağıda sunulmuştur. Hazırlanacak bildiriler belirlenen alt temalardan birine yönelik olmalı ve bildiri girişi yapılırken ilgili tema seçilmelidir. Kongre kapsamında paneller, atölye çalışmaları ve sosyal etkinlikler düzenlenecektir. Kongreye akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile bilimsel çalışmalara gönül vermiş herkes davetlidir. 

Kongrede sözlü ve poster sunumlar kabul edilecektir. Sözlü ve poster sunumlar için bildiri yazım kurallarına “Kurallar” bağlantısından ulaşılabilir.  

Kongre, bildirili ve dinleyici olarak katılımlara açıktır. Bildiri sunumunda bulunacak öğrenci ve danışman öğretmenlere ait seyahat ve konaklama ücretleri proje bütçesinden karşılanacaktır. Kongreye dinleyici olarak bildirisiz katılım sağlamak isteyenlerin anasayfada yer alan “Dinleyici Katılım Formu”nu doldurması gerekmektedir. Dinleyicilerin konaklama ve seyahat masrafları kendilerine aittir.  

Balıkesir’den katılım sağlayacak bildiri sahiplerinin ve danışman öğretmenlerinin günübirlik seyahat ücretleri karşılanacaktır. Bu bildiri sahiplerinden konaklama yapmak isteyenlerin masrafları kendilerine aittir. Kongre katılımı ile ilgili detaylı bilgiye “Katılımcı Şartnamesi” bağlantısından ulaşılabilir. 

Kongre Hakkında 

Proje Adı               : Sosyal Hayata Aktif Katılımda Bilimsel Düşüncenin Rolü: Söz Gençlerin 

Proje Desteği        : Erasmus+ Programı Ana Eylem 3 Politika Reformlarına Destek 

Proje Sahibi          : Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Proje Ortakları    : Balıkesir Üniversitesi, Karesi Belediyesi 

Ana Faaliyet         : 1. Ulusal Lise Öğrencileri Kongresi 

Kongre Teması     : Gençlerin Sosyal Hayata Aktif Katılımı 

Kongre Tarihi       : 26-28 Ekim 2018 

Kongre Merkezi   : Ayvalık Cunda Uygulama Oteli 

TEMATİK ALAN KONULARI* 

FEN BİLİMLERİ 

BEŞERİ BİLİMLER 

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

DEĞERLER EĞİTİMİ 

STEM Uygulamaları 

Edebiyat Bilimleri 

Endüstri 4.0 

Toplumu Güçlü Kılan Değerler 

Matematik Bilimleri 

Coğrafya Bilimleri 

Robotik 

Küreselleşme ve Değerler Eğitimi 

Geometri Bilimleri 

Tarih Bilimleri 

Kodlama 

Bilgi ve Değer Temelli Toplum 

Fizik Bilimleri 

Felsefe Bilimleri 

3D Tasarım 

Gençler ve Değerler 

Kimya Bilimleri 

Psikoloji Bilimleri 

Nesnelerin Interneti 

Din ve Değerler Eğitimi 

Biyoloji Bilimleri 

Sosyoloji Bilimleri 

Artırılmış Gerçeklik 

Ahlak ve Değerler Eğitimi 

Genetik Bilimleri 

Sağlık Bilimleri 

Bulut Bilişim 

Sosyal Bilgilerde Değerler Eğitimi 

Moleküler Biyoloji 

Spor Bilimleri 

Siber Güvenlik 

Türk Değerleri 

Biyoteknoloji Uygulamaları 

Dil Bilimleri 

Sistem ve Ağ Güvenliği 

Aile Temelli Değerler 

Nanoteknoloji Uygulamaları 

Eğitim Bilimleri 

Veri/Büyük Veri 

Kaybolan Değerler 

Adsorbsiyon 

Mesleki Eğitim 

Bilgi Güvenliği 

Türk Sinemasında Değerler 

Tıbbi Bilimler 

İletişim 

Akıllı Teknolojiler 

Ders Kitaplarında Değerler 

Cerrahi Robotlar 

Güzel Sanatlar 

Simülasyonlar 

Çocuk Kitaplarında Değerler 

Nanotıp Uygulamaları 

Sanat 

Mobil Uygulamalar 

Halk Şiirinde Değerler 

Uzay Bilimleri 

Göç 

Dijital Dönüşüm 

Türk Edebiyatında Değerler 

Kuantum Fiziği 

İnsan Hakları 

Eğitimde Teknoloji Kullanımı 

Türk Misafirperverliği 

Astrofizik 

Gençlik Sorunları 

Eğitimde Oyun/Oyun Tabanlı Öğrenme 

Barış ve Değerler 

Dünyada ve Gelecekte Kompozit Tasarımı 

Gençlik Politikaları 

E-İçerik 

15 Temmuz Sonrası Değerler 

Mühendislik Bilimleri 

Gençlerin Gözünden Türk Eğitim Sistemi 

Web 2.0 Teknolojileri 

Balıkesir’in Değerleri 

Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği 

Türkiye’de Genç Olmak 

FATİH Projesi 

Medyanın Değerlere Etkisi 

  

Bölgesel Kalkınma 

EBA 

Paylaştığımız Değerler 

  

Sosyal Hizmet 

Sosyal Medya 

Kültürümüzde Değerler 

  

Sosyal Hayata Katılım 

Bilişim Suçları 

  

  

Sosyal Güvenlik 

  

  

*Hazırlanacak bildiriler kongrenin tematik alanlarından birine ilişkin olmalı ve özet gönderimi yapılırken ilgili alt tema seçimi yapılmalıdır. Yukarıda tematik alanlar altında yer alan konular örnek olarak verilmiştir. Konular çeşitlendirilebilir.