Poster Hazırlama Kuralları

ULOK 2018 – Poster Hazırlama Kuralları 

Bildiri Yazım Kuralları, poster sunumu yapılacak bildiriler için de geçerlidir. Bu nedenle “Bildiri Yazım Kuralları”nın incelenmesi faydalı olacaktır. 

Poster bildirilere ait özetlerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. 

Poster Tasarımı 

1.Posterler, 70 cm en x 90 cm boy boyutlarında ve dik olarak tasarlanmalıdır. 

2.Poster tasarımlarında başlık bulunmalı ve poster düzeni kurgulanmalıdır. 

3.Poster başlıklarında, poster adı 48 punto Times New Roman karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır (poster adının iki satırı geçmemesine özen gösterilmelidir. 

4.Posterin sol üst köşesine kongrenin adı ve logosu, sağ üst köşeye ise poster sunanın okul adı ve logosu konulmalıdır. 

5.Poster düzeni açık ve anlaşılır olmalıdır. Posterde uygun şekiller, tablolar, grafikler ve fotoğraflar kısa bir açıklama ile kullanılmalıdır. 

6.Poster yazım kurallarında kısaltmalardan ve genel olarak kabul edilmeyen tanımlamalardan kaçınılmalıdır. Yazı tipi poster içinde birbiri ile uyumlu olmalıdır. 

Poster Oturumları 

Posterlerin Asılması: Her poster oturumuna göre sıra ile numaralandırılacaktır. Katılımcılar poster bildirilerini belirtilen saatler içerisinde kendilerine ayrılmış olan panolarını bularak asacaklardır. Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir. 

Posterlerin Kaldırılması: Poster oturumunun sonunda posterler katılımcılar tarafından kaldırılacaktır. Oturum bitiminde kaldırılmamış posterler görevliler tarafından kaldırılacaktır. Kongre Düzenleme Kurulu alınmamış posterlerden sorumlu değildir.